Kwaliteit
Bij de keuze van ingrediënten staan kwaliteit, bewust en milieu-verantwoord ondernemen voorop. Producten voldoen niet aan deze criteria als ze van te ver weg moeten komen of van onvoldoende kwaliteit zijn. Kwalitatief uitstekende producten van bijvoorbeeld familiebedrijven voldoen soms met goede reden niet aan certificering.

Wat is lokaal
We blijven steeds kijken of op dit vlak ergens winst te boeken is, geen onnodig gesleep met producten. Lokaal wil op dit moment zeggen binnen een straal van een paar honderd kilometer geproduceerd, net als honderden jaren geleden overigens. Dichterbij blijkt in de praktijk niet mogelijk gezien de situering van mouterijen, hopverbouw en distributiekanalen.

Stimuleren van ontwikkelingen
Vanaf het begin proberen wij aan hop en mout uit de streek te komen en stimuleren initiatieven in die richting. Zo kan heel langzaam misschien de cirkel kleiner worden. Dit is een proces dat veel tijd en geduld vergt. Projecten in die richting ondersteunen we van harte.

Invloed van de consument
U heeft zelf een flinke invloed; als u onze producten koopt, vergroot dit automatisch onze greep op deze zaken. Door grotere volumes kunnen wij méér bepalen en leggen een groter gewicht in de schaal.

doprgb50-455