Alambic - Alembic - Lambiek

Secreti diversi et miracolosi
(Google eBoek)
Gabriele Falloppio
appresso Marco di Maria
1565

p.245
distillar al lambicco

doprgb50-455

Dictionaire francois-flamen:
tres-ample et copieux, augmenté outre les precedentes impressions d'un nombre presque infini de mots, dictions et vocables (Google eBoek)
Elcie Edouard Leon Mellema, Jan van Waesberghe
chez Iean Waesbergue
1599

Lambic, m Distilleer-klocke
Lambiquer, Distilleren met een klocke.
Lambiqué, m. Door den alembic ghedistilleert.

Lambic-1599

Le Grand Dictionaire Françcois-Flamen:
Item une Grammaire Françoise, Volume 1 (Google eBoek)
Jean Louis d' Arsy
Waesbergue
1651

Lambic, m. Alembic, Distileer-klocke.
Lambiqué, m. Door den alembick gedisteleert.

Lambic-1651


doprgb50-455

L' agriculture et maison rustique
(Google eBoek)
Charles Estienne
1589

p.320
petite quantite de houblon

alambic-biere-1598

M DC LVIII p.549

Vray est que la biere encores
sans houblon, ou avec fort petite quantité de houblon
toute biere, de quelque grain que soit faite,

alambic-1658

1567 - p.170

alambic-1567

doprgb50-455

L'Agriculture et maison rustique
avec un bref recueil des chasse du cerf, du sanglier, du lievre, du renard, du blereau, du connil, du loup, des oyfeaux, et de la fauconniere.
(Google eBoek)
Charles Estienne, Ayral, Languier
Chez Benoist Bachelu,
1653

p.539
Dauantage distilée par alambic
vray est que la biere
petite quantité de houblon

alambic-biere-1653

doprgb50-455

Traite de la chymie:
enseignant par une bricue et facile methode toutes ses plus neccessaires preparations (Google eBoek)
Christophe Glaser
chez l'auteur
1663

p.67

alambic-1663

doprgb50-455

Traité de la Chymie
enseignant par une briève et facile méthode toutes ses plus nécessaires préparations (Google eBoek)
Nouvelle et derniere Edition.
Christophe Glaser
J. d'Houry,
1673

p.73
l'alambic
Si on veut tirer les cinq substances des liqueurs fermentées, comme sont le vin, le cidre, l'hydromel, la bierre, & leurs semblables

alambic-1673

doprgb50-455

Dictionaire François, Et Italien
, Volume 1 (Google eBoek)
Giovanni Veneroni, Filippo Neretti
Bortoli
1717

Lambico, un alembic.

doprgb50-455

Dictionnaire Universel De Commerce:
Contenant Tout Ce Qui Concerne Le Commerce Qui Se Fait Dans Les Quatre Parties Du Monde ... L'Explication De Tous Les Termes, Qui Ont Rapport Au Negoce, Les Monnoyes De Compte F - Z, Volume 2 (Google eBoek)
Jacques Savary des Bruslons, Philémon-Louis Savary
Estienne
1723

p.1648
bierre double - distilee dans un alambic

alambic-1723

doprgb50-455

Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, d'anatomie...
(Google eBoek)
Robert James, Eidous
Briasson
1746

p.689
de l'alambic…a préparer la biere & le vin des autres grains…cette extracttion fe fait de meme que de la biere…d'écume de biere forte…deviendra une tres bonne biere, Pour conserver long-tems cette biere

doprgb50-455

Volledige beschrijving
van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz.
Ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken; en vermeerderd met de theorie en praktijk der beste inlandsche konstenaaren en handwerkslieden.
Zestiende stuk.
De bierbrouwer en mouter
(Google eBoek)
bij A. Blussé en zoon,
1799

p.39
Te Brussel trekken de Brouwers in het geheel geen Gist van het bruin Bier, dat ze leeveren aan calanten die het voor den geheelen zomer opleggen, en het smaakt en duurd, zeer wel. Maar Bier dat versch gedronken moet worden, word oogenblikkelijk aangenaam van smaak door de gisting.

gist-1799

doprgb50-455

Twee-en-dertig woorden
of De les van Kotsebue
door Bruno Daalberg. M.D.
(pseud. van Petrus de Wakker van Zon)
tweede en laatste deel
In den Hage
Bij J. Immerzeel, junior.
1805

p.157
Hij gaf dan zes potten Alambic bier in 't gelag, om hem te condoleren; het geen wij dan ook met hartelijkheid uitvoerden. Toen de zes potten op waren, wilde niemand de minste zijn, en ieder gaf even zo veel op zijn beurt.
Door de ongewoonheid van den drank, werden wij vrolijker dan voorheen

doprgb50-455

Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam
Advertentiën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
27-01-1813
Nummer: 23
Uitgever: J. van Bonga
Amsterdam
1813

Alambic

alambic-1813

doprgb50-455

's Gravenhaagsche courant
07-06-1819
Nummer: 68
Uitgever: B. Scheurleer Jr.
's-Gravenhage
1819

opregt goed LAMBIEK

lambiek-1819


doprgb50-455

De Recensent, ook der recensenten, Volumes 12-13 (Google eBoek)
Johannes Van Der Hey
1820

p.312
ondersscheidene soorten, Leuvensch, Faro, Alambic, Half en half, enz. zoo het schijnt, getapt wordt uit een enkel klein vaatje,

doprgb50-455

Rotterdamsche courant
06-07-1822
Uitgever: Benjamin Arrenberg
Rotterdam
1822

FARO, ALAMBICQ, DUBBELD UITZET, GERSTEBIER van Diest, ALSEMBIER, PORTER

alambicq-1822

alambicq-1822


doprgb50-455

Bataviasche courant
11-10-1826
Nummer: 41
Uitgever: 's Lands Drukkery
Batavia
1826

Middelburger porter bier, en Lambiek

lambiek-batavia-1826

doprgb50-455

Almanak voor het jaer 1826
De snaaksche zanger,
of verzameling van aengename liedekens.
Amsterdams,
By de voornaamste Almanak verkoopers.
1825

p.11 - 12
NIEUW LIEDEKEN.
Baes wilt van het beste schinken
Faro, Lambiek, zes stuyvers Bier,
Dat wy te zaemen drinken,

Almanak voor het jaer 1826-11

Almanak voor het jaer 1826-12

Almanak voor het jaer 1826-13

Almanak voor het jaer 1826-14

Almanak voor het jaer 1826-15

doprgb50-455

Dagblad van 's Gravenhage
08-09-1828
Nummer: 107
Uitgever: P.E. van Staden
's Gravenhage
1828

best LAMBIEK-, FARO-, PRINCESSE-, en BRUIN-BIER.

lambiek-faro-1828

doprgb50-455

REPONCE sur la Question proposée sous le nr. 81
par La Société de Physique Experimentale
de Rotterdam.
Jean Baptiste Vrancken
1829

p.207
D’aprés cette méthode on n’obtient que deux sortes de biere, dont la premiere constitue le Faro, et la seconde le Naar goed.
Mais quand on veut obtenir du Lambic, alors il faut faire la premiere infusion avec moins d’eau, la seconde avec plus d’eau, pour obtenir 40 tonneaux de Lambic, et 30 de Naar goed.
Om mêle ces bieres en diférents rapports, pout obtenir des bieres a diférents prix.

[Naar deze methode krijgen we twee soorten bier, waarvan de eerste het Faro is, de tweede het Naar goed.
Maar wilt u u Lambiek verkrijgen, dan moet de eerste infusie met minder water worden gedaan, en de tweede met méér water, om 40 tonnen Lambiek te verkrijgen, en 30 Naar goed.
Door het mengen van deze bieren in verschillende verhoudingen, krijgt men bier in verschillende prijsklassen.
f ]

doprgb50-455

The art of brewing
(Google eBoek)
David Booth
Baldwin, and Cradock
1829

p.45
The strong beer is called PHARO, chiefly when brewed in the winter season; and LAMBIC, when it is brewed in summer.
The Pharo is kept longest. Both seem to be very strong, but the Lambic is the milder-tasted.

pharo-1829

doprgb50-455

Journal für technische und ökonomische Chemie
Volume 4 (Google eBoek)
Otto Linné Erdmann
1829

p.71
Zu Brüssel herrscht der Gebrauch, dass, wenn das durch die Hitze des Sommers unterbrochene, Bierbrauen wieder anfängt, der erste Lambik, welchen man bereitet, so lange im Sieden erhalten wird, bis er ganz braun ist.

p.72
In Brüssel braut man Lambik aus Hafer oder Buchweizen, wie aus Weizen, oder nimmt auch das eine für das andere.

lambik-erdmann-1829

doprgb50-455

Rotterdamsche courant
30-01-1830
Nummer: 13
Uitgever: Benjamin Arrenberg
Rotterdam
1830

LAMBIEK en FARO, op Fust naar verkiezing

lambiek-faro-1830

doprgb50-455

Het Nederlandsch leesboek
behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands van deszelfs opkomst af tot heden toe (Google eBoek)
Blussé en Van Braam,
1830

p.72
In Brussel, onder anderen, wordt het keurige Alambic gebrouwen, hetwelk tegenwoordig veel naar Holland en de overige Noordelijke provincien gaat.

alambic-deventer-1830

doprgb50-455

Oordeel niet voor het tijd is; dus weet of wacht.
Een geschiedkundig overzigt der jaren 1830 en 1831,
in romantischen vorm (Google eBoek)
Anoniem; 'de Schrijfster'
Thieme
1833

p.117
werd op een glaasje lambiek genoodigd.
terwijl hij het glaasje tot op de bodem ledigde

lambiek-1833

doprgb50-455

Almanach der provincie West-Vlaenderen
(Google eBoek)
J. Bogaert
1833

p.XXXV
Bier van weelde of zinnelykheyd, zoo alf faro, lambic, pieterman, caverse, diester

faro-lambic-1832doprgb50-455

Leeuwarder courant
15-07-1836
Uitgever: D.R. Smeding en M. Koon
Leeuwarden
1836

Bierbrouwerij de Kroon op het Vliet.
Lambiek

faro-lambiek-1836

doprgb50-455

Groninger courant
14-04-1837
Nummer: 30
Uitgever: M. van Bolhuis, Wed. van A.S. Hoitsema
Groningen
1837

Lambiek

various-beer-1837b

doprgb50-455

Dictionnaire universel théorique et practique du commerce et de la navigation
(Google eBoek)
Guillaumin (Gilbert-Urbain, M.)
Guillaumin et Cie
1839

p.239
BIERE
2) les bieres du Nord (biere de Louvain, biere rouge d'Amsterdam en de Rotterdam, faro et lambic, biere de Lille)


doprgb50-455

Het Konings-Bier voorgesteld als Volk-drank,
Ter wering van de Jenever-pest,
Door J. Backer.
te Arnhem
Nijhoff.
1839

p.4
Getuige het onaangenaam gevoel, dat zich van ons meester maakt, na het gebruik van eenige glazen Leuvensch, Porter, Als, Faro, Lambicq en dergelijke, alle van elkander onderscheiden, naar hunne vreemde bijmengselen, (waaronder zelfs rottekruid wordt genoemd),

Lambicq 1839

doprgb50-455

De l'Industrie en Belgique
causes de décadence et de prospérité : sa situation actuelle
Volume 2 (Google eBoek)
Natalis Briavoinne
Wahlen,
1839

p.502
Le lambic et le faro, qui appartiennent á la catégorie des bieres jaunes

lambic-et-le-faro-1839

doprgb50-455

Nederlandsch handelsmagazijn, of Algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid:
bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel zoo in zijnen geheelen omvang ... (Google eBoek)
Diederichs
1843

p.31
Alembic... In Belgie noemt men alembic, het dubbel overgehaalde faro-bier

alembic-faro-1843


doprgb50-455

Belgium as she is
(Google eBoek)
Henry Robert ADDISON
C. Muquardt,
1843

p.214
Faro is I think the most popular beverage
Lambicq, Peterman and Uytzet are the favorite brown beers

lambicq-1843

p.246
to enjoy the Geuze Lambique, the strongest and best beer brewed in Belgium

lambique-1843

doprgb50-455

Leydse courant
15-10-1845
Nummer: 124
Uitgever: Wed. Anthony de Klopper en Zoon
Leyden
1845

Engelsch en Maastrichtsch LAMBIEK en FARO

lambiek-faro-1845

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
31-05-1847
Nummer: 4840
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1847

LAMBIEK, PHARAO, OOSTERHOUTSCH

pharao-1847

doprgb50-455

Den denderbode
23-01-1848
p. 4/4

150 flesschen bier gezeyd Lambic

lambic-denderbode-23-01-1848

doprgb50-455

Bradshaw's illustrated hand-book for travellers in Belgium, on the Rhine, and through portions of Rhenish Prussia
(Google eBoek)
George Bradshaw
1853

p.XIX
prices of refreshments
Faro, lambic, Biere de Baviere, Biere brune

faro-lambic-b1853

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
04-05-1855
Nummer: 7300
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1855

various-beer-1855

doprgb50-455

Scheikundige verhandelingen en onderzoekingen
Deel 1 (Google eBoek)
Gerrit Jan Mulder
1857

p.259
Bij de bereiding van sommige bieren, b.v. de Belgische faro en lambiek, laat men, zoo reeds vermeld is, het afgekoelde brouwsel onmiddelijk in de vaten

p.280
De zelf-gisting die men de faro en lambiek in België doet ondergaan - eene wijze, die niet alleen voor die bieren, maar op vele andere plaatsen in gebruik is

faro-lambiek-1857


p.305
13e Zamenstelling van bier
utrechtse bieren; helder jong bier, lambiek, tafelbier, princessenbier
Lambiek uit (brouwerij) Den Boog 5.4% Alc.Vol.
Lambiek uit (brouwerij) Den Krans 4.6% Alc.Vol.

brouwerij-de-krans-utrecht

brouwerij De Boog Utrecht

p.313
LACAMBRE 2) heeft de volgende opgave gedaan van bieren, die hij meest zelf heeft onderzocht;

doprgb50-455

Handboek der fabriekscheikunde, Volume 2 (Google eBoek)
Johann Rudolph Wagner, C. C. J. Teerlink
Noothoven van Goor
1865

p.340
utrechtse bieren; helder jong bier, lambiek

doprgb50-455

Handboek der fabriekscheikunde
Volume 2
1865

p.314 - 337
25 hectoliter gerstemout en even zooveel tarwe leveren 75-80 vaten bier van tweeërlei graad van sterkte. Het sterkere bier heet Faro, het zwakkere Naergoet. Door vermenging van deze beide bieren ontstaan verschillende biersoorten. Zoo verkrijgt men door vermenging van 1 dl. Faro met 6 dl. Naergoet het Braspenning.
Wil men Lambiek hebben, zoo wordt het eerste aftreksel met minder en het tweede met meer water bereid, zoodat men van 50 hectoliter mout en 50 hectoliter tarwe, 40 vaten Lambiek en 30 vaten Naergoet verkrijgt.

Deze zoogenaamde zelfgisting van de Belgische bieren is werkelijk eene vertraagde gisting, die aan den gang gebragt wordt óf door gistsporen, in de lucht van het gistvertrek voorhanden, óf door geringe hoeveelheden gistcellen, die door de vochtige houtlagen van de gistkuipen teruggehouden waren.

p.340
utrechtse bieren; helder jong bier, lambiek

pharao faro naergoet 1865

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
21-03-1867
Nummer: 10987
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1867

Faro Lambiek en Brusselse Faro

faro-lambiek-1867

doprgb50-455

Nieuwe Rotterdamsche courant
02-06-1867
Nummer: 151
Uitgever: H. Nijgh
Rotterdam
1867

Bierbrouwerij de Witte Raaf
Lambiek

lambiek-haarlem-1867

doprgb50-455

De Tijd
21-04-1870
Nummer: 6953
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1870

Stoombrouwerij DE BOOG, te Utrecht
alsook FARO, LAMBIEK en de gewone soorten WIT BIER.

faro-lambiek-de-boog-1870

doprgb50-455

Opregte Maastrichter almanak
Volume 9
Nypels,
1871

p.29
Och meerke, laot mich toch mét Frenske nao de sluis goon e spek-keukske eete en e gleeske lambic drinke

lambic-1788

doprgb50-455

Die Bierbrauereu und die Malzextract
Hermann Rüdinger
U. Hartleben,
1876

p.202
Die nach dem belgischen Verfahren hergestellten Biere, unter denen die Brüsseler Biere, namentlich das dunkel gefärbte Extract reicht, Pharao-Bier, die biere de Mars und Lambick-Bier

doprgb50-455

Het nieuws van den dag
29-08-1881
Nummer: 3531
Uitgever: Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner; NV De Kleine Courant
Amsterdam
1881

Lambiek, Faro, Mech-Bruin en helder D.G.Bier, levert de
Bierbrouwerij het Hert, van J. A. Corman, te Vlijmen N.-B.

lambiek-faro-1881

doprgb50-455

De Curaçaosche courant
07-01-1882
Jaargang, nummer: 70, 1
Uitgever: William Lee
Willemstad
1882

Te Koop
Koperen Lambiek

lambiek-1882

doprgb50-455

Rotterdamsch nieuwsblad
26-08-1885
Nummer: 2280
Uitgever: A.W. Sijthoff
Rotterdam
1885

Stoombierbrouwerij van J.A.Corman
HET HERT te VLIJMEN.
LAMBIEK, FARO, MAASTRICHTS EN OUD BRUIN

lambiek-faro-1885

doprgb50-455

Het nieuws van den dag
02-05-1887
Nummer: 5282
Uitgever: Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner; NV De Kleine Courant
Amsterdam
1887

Lambiek, Extra Stout, Faro, Oud Princesse Bieren, Oud Gerste.
Brouwerij 't Scheepje, Haarlem.
(OPGERICHT 1351).

lambiek-faro-haarlem-1887

doprgb50-455

Jaarboekje
Nationaal Comité voor Brouwgerst
1946

p.40
MAASTRICHTS OUD. Dit valt eigenlijk meer onder de streekbieren, aangezien het vrijwel uitsluitend in Limburg gefabriceerd en gedronken wordt. Het is ook een donker gekleurd bier, dat wat zurig smaakt.


doprgb50-455

Nieuwe Tilburgsche Courant
10-07-1879
Jaargang, nummer: 1, 14
Uitgever: A. Arts
Tilburg
1879

Lambiek
Lichte Lambiek
Faro

lambiek-1879

doprgb50-455

De economische problematiek van de biermarkt, in het bijzonder
H. Hoelen
1961

p.23
Als een donkergekleurd specifiek Limburgs biertype willen wij hier nog noemen 'Maastrichts Oud', ontstaan door vermenging van normaal bier met z.g. 'snijbier', dat enige jaren in houten fusten gelegerd en daardoor een lichtelijk zure smaak

doprgb50-455

Woordenboek van de Brabantse dialecten II-2
P. H. Vos, Antonius Angelus Weijnen
Uitgeverij Van Gorcum,
1979

p.222
geuzen-lambiek, clair-dick, Maartsbier, Maastrichts oud

geuzen-lambik-1983

doprgb50-455

maastrichts-oud

doprgb50-455