Trappistenbier - Trappist beer - Abdijbier - Kloosterbier


Geschiedenis der voornaamste monniken-orden
(Google eBoek)
Pieter van der Willigen
C. Campagne,
1832

trappisten-la-trappe-rance-1832

doprgb50-455

De trappist
(Google eBoek)
L. Van Hoogeveen-Sterck
Karel Oberts,
1843

p.113 - 114

[The Abbey La Trappe is one of those places, where those go, indifferent for the gift of life, or tortured by a sense of guild, seeking refuge in the womb of faith.]

de-trappist-p113

de-trappist-p114

doprgb50-455

Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid
Haarlem
Uitgever: Loosjes
1849

p.212
eene schets der groote Tentoonstelling van dien aard te Brussel in het jaar 1847 gehouden

[the great Exhibition of 1847 in Brussels]

p.214
Men zag op de Tentoonstelling ook zes flesschen goeden witten wijn, bereid door de Trappisten van Westmalle (in Kempenland)

[One could also see six bottles of good white wine, made by the Westmalle Trappists]

trappisten-wijn-1849

doprgb50-455

De Tijd
24-07-1850
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1850

De Prins van Chimay heeft aan de arbeidzame en verdienstelijke orde der Trappisten 50 hectaren heidegrond geschonken, waarop eene nieuw gebouwde landhoeve, gelegen in de gemeente Forges (Henegouwen). Eenige eerwaardige mannen der orde zullen daar een gesticht vestigen, en er het voorbeeld geven van alle christelijke deugden.

[The Prince of Chimay gave the laborious and meritorious order of Trappists 50 hectares of moorland, together with a new farm, located in the commune of Forges (Henegouwen). Some honorable men of the order will found an institute over there, and will give an example of all Christian virtues.]

trappisten-chimay-1850

doprgb50-455

Den denderbode
31/07/1853
p. 3/4
1853

[foundation of the Abbey due to the charity of the prince of Chimay]

trappisten-chimay-1853

doprgb50-455

Den denderbode
14-09-1856
p. 2/4
1856

eenen hopakker heeft aengelegd
alsook bij de Trappisten te Westmalle


[planted a hopgarden]
[also at the Trappists of Westmalle]

hopakker-1856

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
16-10-1860
p. 2/4
1860

[Last sunday during vesper the Abbey of Forges-les-Chimay was set on fire. The Trappists were in the church and could barely escape]

trappisten-chimay-brand-mco-1860

doprgb50-455

Leydse courant
17-10-1860
Uitgever: Wed. Anthony de Klopper en Zoon
Leyden
1860

trappistenklooster-brand-17-10-1860

doprgb50-455

Zierikzeesche Nieuwsbode
17-10-1860
p. 1/2
1860

trappisten-chimay-brand-zni-1860

doprgb50-455

Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad
12-02-1861
Amsterdam
1861

trappisten-brandstichting-1861

doprgb50-455

Handboek der algemeene geschiedenis
ook met betrekking tot beschaving, letterkunde en godsdienst
Volume 2 (Google eBoek)
Georg Weber, Abrahamus Guilielmus Klerck
J.H. Gebhard,
1863

p.335

[In the Catholic Church by following the old ways new orders tried to work against apathy and indifference]

trappisten-1863

doprgb50-455

De Werkman
27-09-1872
p. 3/4
1872

Eenen nacht bij de Trappisten.

[A night at the Trappists]

en gerstenbier, te Westmalle zelve gebrouwd

[and barleybeer, brewed in Westmalle itself]

de-werkman-1872

westmalle-1872

doprgb50-455

Het nieuws van den dag
11-10-1873
Uitgever: Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner; NV De Kleine Courant
Amsterdam
1873

In een trappistenklooster.

in-een-trappistenklooster-1873

full version in pdf


doprgb50-455

Het Zuiden
03-02-1881
p. 2/4
1881

Te Tilburg zullen zich deze week eenige Fransche paters Trappisten vestigen

[This week some monks of the French Trappists order will settle in Tilburg]

trappisten-tilburg-1881

doprgb50-455

Vlissingse Courant
30-03-1882
p. 3/3
1882

Frankrijk.
de Trappisten, die in stilte waren teruggekeerd, op bevel van de regeering uit hun klooster verdreven.

[the Trappists, having silently returned, where expelled from their abbey on government order]

trappisten-verdreven-vco-1882

doprgb50-455

Zierikzeesche Nieuwsbode
13-05-1890
p. 1/2
1890

Te Tilburg drijven de paters trappisten reeds een paar jaren met voordeel eene groote bierbrouwerij.

'Already for a couple of years the fathers trappist have a large flourishing beerbrewery'

trappisten-1890

doprgb50-455

Nieuwe Tilburgsche Courant
22-02-1891
Uitgever: A. Arts
Tilburg
1891

AGENT van de Brouwerij 'De SCHAAPSKOOI'

AGENT of the Brewery 'De SCHAAPSKOOI'

trappisten-bier-1891

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
07-03-1891
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1891

vergadering gehouden van bierbrouwers uit deze stad en omliggende gemeenten

'counsel held by the beerbrewers of this town and surrounding municipalities'

trappisten-07-03-1891

doprgb50-455

Nieuwe Tilburgsche Courant
15-03-1891
Uitgever: A. Arts
Tilburg
1891

te 's Hertogenbosch de vergadering plaats van heeren Bier-brouwers uit deze provincie.
Een 70-tal brouwers was ter vergadering aanwezig

Hier is Trappisten-bier te verkrijgen.

trappistenbier-1891

doprgb50-455

Nieuwe Tilburgsche Courant
15-03-1891
Uitgever: A. Arts
Tilburg
1891

Trappistenbier

trappisten-15-3-1891

doprgb50-455

De Tijd
14-09-1891
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1891

TRAPPISTEN-BIER,
wordt met koolzuur getapt en gebotteld

'draught with carbonic acid and bottled'

trappisten-bier-14-09-1891

doprgb50-455

Keuring van voedingsmiddelen.
Algemeen Handelsblad
21-10-1891
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1891

Trappistenbier
SG 1,014
Alc. 3,55 Vol.%

[Inspection of foods (1891)
Trappist beer
SG 1,014
Alc. 3,55 Vol.%
Extract 5,16 %]

trappistenbier-keuring-1891

doprgb50-455

Algemeen Handelsblad
14-02-1892
Uitgever: P. den Hengst en Zoon
Amsterdam
1892

trappisten-bier-14-02-1892

doprgb50-455

Vliegend blaadje
nieuws- en advertentiebode voor Den Helder
19 maart 1892
pagina 3  (3/4)
1892

sinds Febr. het van ouds bekende
Trappisten-Bier
verkrijgbaar

trappisten-bier-1892

doprgb50-455

Nieuwe Tilburgsche Courant
17-04-1892
Uitgever: A. Arts
Tilburg
1892

In de Bierbrouwerij
van
Henri de Kanter - Van Eijck
Het z.g. Trappistenbier á 9 ct. per Liter.

trappistenbier-henridekanter-1892

doprgb50-455

Maas - en Roerbode
06 08 1892
p.6
1892

trappistenbier-roerbode-06-08-1892

doprgb50-455

Den denderbode
17-11-1892
p. 1/4
1892

Trappists in Congo

trappisten-in-congo-1892

doprgb50-455

De Tijd
21-11-1892
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1892

Stoombierbrouwerij de Schaapskooi
Tilburg
TRAPPISTENBIER.

trappistenbier-deschaapskooi-1892

doprgb50-455

Rotterdamsch nieuwsblad
10-03-1893
Uitgever: A.W. Sijthoff
Rotterdam
1893

Trappistenbier 10ct per glas

trappistenbier-1893

doprgb50-455

Goessche Courant
15 juni 1893
pagina 2 (2/4)
1893

De heer Van Gijn betoogde, dat de doode hand, die een bedrijf uitoefent, zooals b.v. de trappisten-bierbrouwerijen, op gelijken voet met de nijverheid moet worden behandeld.

trappisten-bierbrouwerijen-1893


doprgb50-455

Nederland
Verzameling van oorspronkelijke bijdragen
door Nederlandse letterkundigen
Eerste deel
Amsterdam
Loman & Funke,
1893

p.129
Een etmaal in een Trappisten-klooster
ontmoetingen en indrukken.
M.A. Perk

p.130

trappisten-klooster-p130-1893

p.132
benevens een bierbrouwerij

trappisten-klooster-p132-1893


p.140
in het klooster gebrouwen en zoo gunstig in België bekende Trappistenbier

Hun bier, het zoogenaamde Trappistenbier, schijnt allerwege het Noordbrabantsche te verdringen, ook door den goedkopen prijs.

trappisten-klooster-1893

doprgb50-455

De Volkstem
30 08 1893

de Trappisten zelven arbeiden sinds een paar jaren niet meer in hunne brouwerij, maar laten die geheel aan wereldlijken over

'the Trappist do not work in their brewery themselves anymore since a few years, but leave it to the worldly'

trappisten-30-08-1893

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
03/07/1893
p.4/4
1893

Beroemd Trappistenbier per flesch ƒ 0.16
Id. Lager Tafelbier per flesch ƒ 0.12

trappist-middelburg-03-07-1893

doprgb50-455

Tilburgsche courant
24-12-1893
Uitgever: N. Luijten
Tilburg
1893

KERKELIJKE BERICHTEN.

Dag en nacht werken de stoommachines, die aan een groot getal van arbeiders, onder toezicht der paters geregeld werk verschaffen. In reuzenvaten van 7500 liter wordt het bier vóór aflevering geruimen tijd in de omvangrijke kelders geborgen en door de kolossale ijsmachine op eenzelfde temperatuur gehouden. Bij het steeds toenemend debiet van het Trappistenbier ligt weer een belangrijke uitbreiding der brouwerij in het verschiet.

trappistenbier-1893b

doprgb50-455

Middelburgsche Courant
6 februari 1894
pagina 3  (3/4)
1894

In de brouwerij der Trappisten aldaar sprong, terwijl men bezig was met het bikken der 4000 liters groote lagervaten, op eenmaal de bovenste bodem van het vat en raakte door die ontploffing het versch gepikte vat in brand

trappisten-ongeval-1894

doprgb50-455

Tilburgsche courant
08-09-1894
Uitgever: N. Luijten
Tilburg
1894

De Abdij van 0. L. Vrouw van Koningshoeven.

Koningshoeven-1894

full article in pdf

doprgb50-455

De Tijd
25-12-1896
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1896

Hollandsch Kloosterbier.
TRAPPISTEN-BIER (Münchener brouwaard)

TRAPPISTEN-BEER (Münchener type)

trappisten-bier-1996

doprgb50-455

Vlissingse Courant
13 februari
pagina 6 (6/6)
1898

Als concurrenten van de Trappisten zullen nu ook de capucijnen optreden.

trappisten-capucijnen-1898

doprgb50-455

De Strijd - La Lutte
18-06-1898
Naar den Catsberg

'For the little farmer can see how he might fare…if he didn't have to take care of his wive and chidren...'

trappisten-open-dag-18-06-1898

doprgb50-455

De locomotief
07-03-1901
Uitgever: De Groot, Kolff & Co
Semarang
1901

Bier.
Het bekende Trappisten, Vollenhoven's Stout, Spatenbrau etc.

trappisten-semarang-1901

doprgb50-455

Den denderbode
06-04-1902
p.1/4
1902

CHOCOLAT CACAO
DES PP TRAPPISTES

trappistes-cacao-1902

doprgb50-455

Maas - en Roerbode
25 10 1902
p.3
1902

trappistenbier-roerbode-25-10-1902

doprgb50-455

Den denderbode
14-07-1904
p. 3/4
1904

- Men seint uit Chimay 8 Juli:

'Big fire in the abbey of Chimay'

trappisten-chimay-1904

doprgb50-455

Den denderbode
16-02-1908
p. 4/4
1908

TRAPPISTEN PEËN VINCART
verbeterd de Koffie.

trappisten-peen-vincart-1908

doprgb50-455

De Roermondenaar
p. 4/6
04 04 1908

Trappisten-bier
Per Flesch 14 cent, voor de ledige flesch wordt 8 cent terugbetaald.

trappisten-bier-04-04-1908

doprgb50-455

Nieuwe Tilburgsche Courant
30-09-1909
Uitgever: A. Arts
Tilburg
1909

De Trappisten te Tilburg.

trappist-tilburg-chimay-zundert-1909

doprgb50-455

Nieuwe Tilburgsche Courant
01-10-1909
Uitgever: A. Arts
Tilburg
1909

De zaak der Tilburgsche Trappisten.

trappisten-01-10-1909

doprgb50-455

Circa 1910
Tilburg. Trappisten Klooster en Bierbrouwerij.

trappisten-bierbrouwerij-anzichtkaart-1910

doprgb50-455

Vlissingse Courant
20 februari 1911
pagina 8
1911

Hollandsche bieren
Trappistenbier, (Eerste kwaliteit).

various-beer-vc-1911

doprgb50-455

De Volksstem
07-01-1912
p. 4/8
1912

Een bezoek aan het Trappistenklooster van Westmalle

'A visit to the Trappist abbey of Westmalle'

Wij kregen ieder onze flesch bier waar de honing niet in gespaard was.

'We each got out bottle of beer where the honey wasn't spared.'

trappist-honing-1912

doprgb50-455

De Volksstem
12/02/1913
p. 1/4
1913

ruïnen van de abdij van Orval

'the ruins of the abbey of Orval'

abdij-orval-1913

doprgb50-455

De Hollandsche revue
22-03-1914
Haarlem
Loosjes,
1914

p.202
bij de bekende Trappistenbierkwestie te Tilburg

'the well known Trappist-beer controversy in Tilburg'

trappistenbierkwestie-1914

doprgb50-455

Ons Blad
katholiek nieuwsblad voor N-H
20 januari 1916
pagina 3  (3/4)
1916

Het beroemde TRAPPISTENBIER is krachtiger en goedkoper p. 1/2 fl dan Stout en daardoor zeer aan te bevelen.

trappistenbier-1916

doprgb50-455

Onze courant
Katholiek dagblad voor West-Friesland
23-05-1924

Trappisten 23 05 1924

doprgb50-455

De Volksstem
02/11/1926
p. 1/4
1926

De Abdij van Orval

abdij-orval-1926

doprgb50-455

De Volksstem
23/02/1927
p. 2/4
1927

Abdij van Orval

abdij-orval-1927

doprgb50-455

Limburger koerier
02-07-1927
Uitgever: K. Weyerhorst
Heerlen
1927

Trappisten Bier
Verkrijgbaar in flesschen en op fust.

trappisten-bier-02-07-1927

doprgb50-455

De Volksstem
10-01-1928
p. 1/4
1928

Over Trappistenleven
Als drank dient men op wat men gewoonlijk drinkt in de streek: Bier, cider of wijn.

'On the Trappist life'
'One drinks what one normally drinks in the area: Beer, cider or wine.'

trappistenleven-1928

doprgb50-455

Nieuwe Tilburgsche Courant
31-08-1932
Uitgever: A. Arts
Tilburg
1932

Trappisten Bier 20 ct. per groot glas.

trappisten-bier-31-08-1932

doprgb50-455

De Volksstem
03-06-1934
p. 4/4
1934

TRAPPISTEN-BIER
der Abdij van Westmalle

westmalle-1934

doprgb50-455

Nieuwe Tilburgsche Courant
20-10-1934
Uitgever: A. Arts
Tilburg
1934

TRAPPISTEN, die kaas maken

trappisten-kaas-1934

doprgb50-455

Alkmaarsche Courant
4 januari 1935
pagina 7  (7/10)
1935

Proces over Trappistenbier
Belgische Trappisten verliezen het geding.

trappistenbier-geding-1935

doprgb50-455

Alkmaarsche Courant
31 december 1936
pagina 24  (24/24)
1936

Behalve het originele donker Trappistenbier, hebt U bovendien nog keus in Pilsener, Licht (lager), Dubbel-Gerste en Dortmunder.

Trappistenbier-pilsener-lager-1936

doprgb50-455

trappistenbier-licht-about-1936

doprgb50-455

De Gooi- en Eemlander
11-06-1936
Uitgever: Joh. Geradtsen comp.
Hilversum
1936

Trappisten bier (type Munch)
Trappisten bier (Pilsener)
Trappisten bier (Dubbel Gerste)
Trappisten bier (Licht)

trappisten-bieren-11-06-1936

doprgb50-455

De Volksstem
02/06/1939
p. 1/4
1939

De plechtige inwijding van de Abdijkerk te Orval

abdij-orval-1939

doprgb50-455abdij-st-sixtus-1941

doprgb50-455

Leeuwarder courant
25-07-1947
Uitgever: Stichting Leeuwarder courant 1947
Leeuwarden
1947

Trappisten bier

trappisten-bier-25-07-1947

doprgb50-455

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad
11-09-1948
Uitgever: Gebr. Verhoeven
's-Hertogenbosch
1948

Grootse inwijding van de Abdij van Orval Vele prelaten en bisschoppen woonden plechtigheden bij Ook werk van Nederlandse kunstenaars

abdij-orval-1948

doprgb50-455

Amigoe di Curacao
12-10-1951
Uitgever: NV Paulus Drukkerij
Willemstad
1951

Trappisten Bier Tilburg

trappisten-bier-12-10-1951

doprgb50-455

Aankondiger
21-07-1955
p. 2/4
1955

A.B.I. TRAPPIST
Brouwerij der Abdij St. Arnold
DAT IS BIER

trappist-st-arnold-1955

doprgb50-455

Gazette van Aelst
24/02/1962
p. 4/8
1962

TRAPPIST ROCHEFORT

trappist-24-02-1962

doprgb50-455

Gazette van Aelst
02-07-1966
p. 2/6
1966

vier trappisten en men moet met minstens 55 gr. alcohol rekenen

trappistenbier-1966

doprgb50-455

Leeuwarder courant
30-05-1968
Uitgever: Stichting Leeuwarder courant
Leeuwarden
1968

Trappisten Bier
(super) Pilsner

trappisten-bier-30-05-1968

doprgb50-455

Leeuwarder courant
20-11-1969
Uitgever: Stichting Leeuwarder courant 1947
Leeuwarden
1969

DRANKENSUPER 'DE NEDERLANDEN'
Trappisten bier

trappisten-bier-20-11-69

doprgb50-455

De Voorpost
14-08-1975
p. 2/20
1975

UIT HET AFFLICHEMSE

Download full article in PDF

afflichem-14-08-1975

doprgb50-455

De Voorpost
05-12-1980
p. 11/32
1980

Tappen uit het Afflichems patersvaatje!

Download full arcticle in PDF

voorpost-05-12-1980b

doprgb50-455

De Voorpost
12-12-1980
p. 6/32
1980

Tappen uit het Afflichems patersvaatje! (vervolg)

Download full article in PDF

voorpost-12-12-1980b

doprgb50-455

Het vrije volk
07-08-1982
Uitgever: De Arbeiderspers
Rotterdam
1982

De trappist, zijn bier en de christelijke traditie

Download full article in PDF

trappist-07-08-1982b

doprgb50-455

De Voorpost
22-11-1985
p. 6/50
1985

Het waren de kloosterlingen van Scourmont die als eersten hun bier kommercializeerden.

abdijbieren-1985

doprgb50-455

De Voorpost
28/03/1986
p. 2/32
1986

Afflichem <land niet van melk en honing, maar van bier en kaas>

Download full article in PDF

afflichem-1986

doprgb50-455

De Telegraaf
16-08-1986
Uitgever: Dagblad De Telegraaf
Amsterdam
1986

Pater Lode en het Trappistenbier

Download article in PDF

pater-lode-westmalle-16-08-1986

doprgb50-455

1986

Westmalle 1836 - 1886 Trappist

westmalle-1836-86

doprgb50-455

De Voorpost
05-12-1986
p. 10/32
1986

Vijfde trappistenweekend van Snuffel

trappistenweekend-1986

doprgb50-455

Leeuwarder courant
22-05-1969
Uitgever: Stichting Leeuwarder courant 1947
Leeuwarden
1969

Trappisten superpils

stout-heineken-1969

doprgb50-455

Juridische aspecten van geografische aanduidingen
Barbara M. Vroom-Cramer
Kluwer,
2002

p.76
Trappistenbrood

trappistenbrood-2002

doprgb50-455

Geschiedenis van de Dorst
Twintig eeuwen drinken in de Lage Landen
Raymond van Uyrven
Davidsfonds/Leuven,
2007

p.251
Nieuw in het aanbod waren de vrij sterke hogegistingsbieren die enkele trappistenabdijen op de markt brachten.

trappisten-uytven-p251

doprgb50-455